Husmår

Husmår – Hvad er det for et dyr? – Du kan i denne guide, blive klogeren på husmåren, dens færden, livscyklus, og ikke mindst, finde ud af, hvordan du bekæmper den, hvis du er plaget af mår.

Hvad er en husmår?

Husmår (Martes foina) er et mindre, pelset rovdyr. Den er i familie med mårfamilien, ligesom skovmåren, minken og ilderen med flere. Den har sit navn efter, sin forkærlighed for parcelhuses varme lofte, udestuer og forveksles ofte med en skovmåren på grund af udseendet. Læs længere nede, hvordan du kan kende forskel.

En husmår er et skadedyr, som båe kan bide i ledninger og ødelægge isolering på loftet. Derfor er det ikke ualmindelig, at fine mår på loftet.

Hvordan ser en husmår ud?

Som nævnt ovenover, så kan husmår-arten godt forveksles med en skovmår. En husmår har en brun pels, som er grå/hvid under pelsen. Husmåren har en hvid plet under halsen, som bevæger sig ned over forbenene. En skovmår har en gul halsplet, men den går ikke ned over forbenene. Derudover, så har husmåren gråhvide uldhår, hvor skovmåren har gråbrun uldhår. En husmår er ikke lige så lang, den har en kortere snude og miner øre, end skovmåren. Et andet kendetegn, som kan være mere tydeligt, er, hvis man kigger på mårenes snuder. En husmår har en lyserød snude, en skovmår har en mørk/sort snude.

Husmårens buskede hale, kan blive omkring 25 cm lang, hvortil den har en totallængde på 42-48 cm, heraf udgør halen en stor del af kroppen. Hunnen er mindre i størrelsen end hannen.

Hvad spiser husmåren?

En husmår spiser forskellige ting, da den ikke er kræsen. Den lever primært af gnavere, heraf smågnavere som mus. Fugle, heraf, småfugle, insekter, og æg, primær fugleæg. Men kommer der andre små dyr forbi, såsom pindsvin, ådsler, frøer, egern eller måske en harekilling, så kan den også sagtens spise dem. Når en husmår spiser æg (fugleæg), så suger den indholdet ud, og efterlader æggeskallen.

Måren er en formidabel klatrer, og kan derfor også bevæge sig i skovens træer. Den er også hurtig på fødderne, hvor den kan fange selv en snedigste mus!

Måren færdes – Hvor lever den?

Husmårens udbredelsesområde er stort i Danmark. Den kan findes stort set alle steder i Danmark, på nær på Bornholm og små øer. Danmark er faktisk nordgrænsen for husmårens færden, hvilket vil sige, at dens udbredelse ikke findes i nærheden, hverken Norge eller Sverige, eller øvrige skandinavien.

Hvis du gerne vi finde en husmår, så skal du ind i skoven, men den kan også ses i bebyggede områder. Det er de færreste mennesker, som har set en husmår, da den er aktiv om natten. Men om sommeren, når nætterne er korte, kan man i de tidlige morgentimer, have i sjældne tilfælde, mulighed for at se en husmåren aktiv.

Den lever i huler, såsom et hult træ, en forladt rævegrav, reder fra forladt rovfugle, og andre huler. Men der er også chancer for at finde husmår på loftet eller i et udhus, og forveksles ofte med rotter. Dit loft er ofte dejligt varmt på grund af isoleringen, og hvis der er let tilgængeligt, så er det et dejligt sted at opholde sig for en husmår.

Drægtighed

Når måren ikke er i parrings og yngletid, så lever den alene, og den vil oftest, forsvare sit territorie overfor samme køn. En han-mårs territorie er større end hunnernes, og derfor kan hans territorie overlappe flere hunners leveområder, uden at det bliver et problem.

Parringsæsonen er juli – august måned. Husmåren har noget der hedde forlænget drægtighed. Forlænget drægtighed betyder, at selv efter æggene er blevet befrugtet, så befinder de sig i et hvilestadium inde i livmoderen. Dertil vil de først i februar-marts måned, sætte sig fast i livmodervæggen, og udvikle sig. Det betyder altså, at selvom husmåren befrugtes i sensommeren, så vil kuldet først fødes i foråret, omkring april måned.

Når husmåren får unger

En husmår får cirka et kuld på 2-4 unger ad gangen. Det første stykke tid er ungerne hjælpeløse. De er nøgne, blinde og er meget afhængige af at die hos deres mor. Når ungerne er blevet omkring 5-6 måneder gamle, så kan de klare sig selv. Her er det, at ungerne ofte finder et varmt loft hos parcelhusejere på egen hånd.

Er en voksen husmår farlig?

Nej, husmåren er ikke farlig for mennesker. Men den kan skabe store skader på materialer, på loftet, i bebyggende områder. Derfor anses en mår, som et skadedyr, hvilket betyder, at den er tilladt at jage af jægere med jagttegn.

Jagtsæsonen for en husmår starter d. 1. september og slutter d. 31. januar. Jægere med jagttegn må i den jagttid jage og skyde mår, på lovlig vis. I følge statistikken, så nedlægger jægere omkring 4.500 husmårer hvert år, derudover fanges cirka 1.500 husmår i fælder.

Hvad gør man med en husmår på loftet?

Har man en husmår på sit loft, så kan den skabe stor skade. Især hvis man har et loft med følsom isolering. Hvilket betyder, at ikke nok med, at husmåren lægger ildelugtende ekskrementer og urin på dit loft, kan bide i ledninger, så kan den give problemer med ødelagt isolering, hvilket kan være rigtig ærgerligt. Ej at forglemme, så kan kan man også risikere, at husmåren slæber smittebærende byttedyr med hjem. I så fald er det vigtigt, at man tager kampen op mod måren.

Men hvordan kan man være sikker på, at der er en mår på loftet? – Tydelige tegn kan være, at du kan høre larm og generel aktivitet på loftet om natten. Men også hvis du ser afføring og ådsler rundt omkring. En mårs afføringen er ret genkendelig. Den vil være fyldt med fjer, knoglerester og hår, og være snoet i enderne. Cirka 8-10 cm lange og 1-2 cm bred, som kan forveksles med afføring fra katte

Har man mår på loftet, så må man gerne jage husmåren væk, eller aflive den, udenfor jagtsæsonen (dog må den kun aflives af en jæger med jagttegn. Dog skal man være opmærksom på, at husmåren ikke har nogle unger i nærheden. Hvis dem har unger, så skal ungerne også aflives, for ellers vil de med garanti dø af sult. Når en husmår skal aflives, skal det ske på human vis.

Bekæmpelse af husmår

Der findes forskellige metoder til at bekæmpe mår, hvis de generer. Dog skal det lige siges, at hvis man er plaget af husmår, så bør man aldrig selv aflive husmåren! Kontakt altid en skadedyrsbekæmper, da de har den rette viden og det rette udstyr til at aflive på en human måde.

Mårstop med duftspore

Er du plaget af husmår, så bør du prøve at bekæmpe husmåren væk, før du kontakter en skadedyrsbekæmper. Derfor kan det anbefales af anvende Mårstop. Det er et effektivt, og ikke mindst, miljøvenligt middel, som får måren til at forsvinde.

Når husmåren har indtaget et nyt territorie, vil den helt naturligt efterlade sine duftspor i området, for at signalere til andre husmår, at her er optaget. Det, som Mårstop så gør, er, at den efterlader nye og andre duftspor, som signalerer til husmåren, at der er fare på færde, og dermed vil en formentlig forsvinde langt væk.

Det er en effektiv måde, at undgå, at der flytter mår ind på ens matrikel. Mårstop virker øjeblikkeligt, og kan dække et område på helt op til 100 m2. Den kan placeres flere steder, såsom loftet, garagen, udhuse, i bilen og andre steder. Den er fri for farlige kemikalier, og dermed ikke farlig for mennesker.

Luk alle huller til loftet

Hvis der er husmår på dit loft, så er det fordi, at der er hul et sted, hvor den kan komme dog ind. Et godt tip, for at undgå at få besøg af mår, er at lukke alle huller til loftet, så det ikke er fysisk muligt for den, at få adgang. Gå loftet, og generelt hele huset, igennem for huller og sprækker. Hvis du har mistanke om steder, hvor skadedyrene kan komme ind, så sæt et hønsenet op.

Larm og gener om dagen

Om dagen sover måren, derfor kan man også benytte sig af den metode, hvor man simpelthen generer måren så meget, at den til sidst vil finde et andet sted at bo. Det kan man gøre ved, at genere den om dagen, hvor måren gerne vil sove i fred og ro. Sæt højt musik på, bank i loftet, eller andet, som gør, at måren ikke kan sove.

Gnaversirene

Hvis man ikke har muligheden for at larme nok til, at det kan høres på loftet, så kan man købe en sirene, som sender lyde ud, som er generende. Både overfor mår, men den kan også bruges mod andre skadedyr, såsom rotter og mus. Sirenen skal tilsluttes strøm, og bør placeres på loftet, hvis det er dér, måren er. Hvis man har andre dyr i huset, såsom marsvin, hund eller andre dyr, så bør man undlade at bruge sirenen, da den kan genere dem også.

Fælder

Du kan også købe en fælde til mår. Det er en fælde, hvor man fanger måren i live, og kan sætte en ud i det fri, langt væk. Fælden kan bruges igen og igen, og så undgår man også, at måren kommer til skade, som ved andre fælder. Placer lidt lokkemad i fælden, og den vil automatisk lukke, når måren træder ind. Fælden kan nemt transporteres i håndtaget i toppen. Den kan også bruges til at fange mus, mink, rotter og andre skadedyr.

Skadedyrsbekæmper

Har du prøvet flere forskellige metoder til at indfange mår, men må se i øjnene, at det ikke er lykkedes. Så skal du kontakte din lokale skadedyrsbekæmper. De er specialister i at fange rovdyr, især har de stor erfaring med bekæmpelse af rotter, ådsler, men især også mår kan de bekæmpe.

En skadedyrsbekæmper afliver nødvendigvis ikke dyret, men de kan også hjælpe og guide dig, hvis du gerne vil indfange dyret i live, og slippe den løs i skoven.

Denne guide er skrevet takket være Miljøstyrelsen og Jægerforbundet.